Portal - Stalowa Wola
polski Strona główna / Modlitwa
Poniedziałek - 19 listopada 2018 Elżbiety, Faustyny, Pawła      "Człowiek może się obejść bez wielu rzeczy, ale nie może się obejść bez drugiego człowieka". Ludwig Borne Wortal "Cywilizacja Miłości"
Modlitwy serca
O odnowę moralną Narodu
Medytacja ignacjańska
Czym jest modlitwa?
Przed wejściem do internetu
Modlitwa o miłość bez lęku
Jak się modlić?
O miłość do nieprzyjaciela
O to, by zawsze być sobą
Jak połączyć modlitwę z działaniem?
O łaskę prawdziwej wolności
Kwadrans z Jezusem
O pogodzenie się z niewdzięcznością
Modlitwa wątpiącego
Modlitwa optymisty
O zaakceptowanie siebie
Na początek ciężkiego dnia
O dobry humor
O godnych kapłanów
Za ukochaną osobę
O cnotę czystości
O wytrwanie w dobrym
Dla narzeczonych
W różnych potrzebach
Trudne modlitwy
Modlitwa Ojców Pustyni
Modlitwa studenta
Litania do św. Anny
Modlitwa przed egzaminem
Egzorcyzmy
Modlitwa po łacinie
Panie, naucz nas modlić się!

MODLITWY SERCA

Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz,
na obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczynę i niewiastę. (Rdz 1, 27)

Drogi Ojcze,

Przemykam oczy i rozważam rozliczne cuda Twego stworzenia. Wyobraźnia przywołuje obrazy: motyle unoszone przez niewidzialne prądy powietrzne, lśniące prominie światła, które całują poranne niebo, niezliczone odcienie zieleni igrające przed moim domem. Widzę, jak ziemia szykuje się do zimowego snu, przekonując samą siebie, że wspaniale jest się przebudzić, by znowu usłyszeć śpiew ptaków i poczuć zapach wiosny. Boże, stworzyłeś świat, który cieszy nas wszystkimi kolorami światła! I kiedy tak zachwycam się Twą stwórczą mocą, trudno mi rozmyślać o mnie jako stworzeniu. Nie uczyniłeś mnieświetlistym słońcem, majestatycznym orłem czy potężną górą. Jestem człowiekiem złożonym z pyłu, który Ty, Boże, napełniłeś swoim tchnieniem. Wielbię Cię, bo w swej nieskończonej mądrości ukształtowałeś mnie na swoje podobieństwo- stworzenie noszące w sobie obraz Stwórcy. Jakby dzieło stworzenia było wielkim malowidłem ściennym, a ja- Twoim podpisem. Jestem dumny z odpowiedzialności i nazwiska, które po Tobie otrzymałem- jak dziedzic, który z podniesionym czołem nosi w sobie dziedzictwo i pamięć o swym ojcu. Dziękuję Ci, że umiłowałeś mnie tak bardzo, iż nawet aniołowie rozpoznają we mnie dziecko Boga. Amen.

W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. (Ef 1, 4)

Łaskawy Ojcze,

Dziękuję Ci za wszystkie błogosławieństwa, które otrzymałem ze względu na wiarę w Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. W Nim jestem błogosławiony ponad miarę. Wybrałeś mnie przed stworzeniem świata, abym był święty i nieskalany przed Twoim obliczem. I wiedziałeś, że będę w stanie temu sprostać jedynie za sprawą wiary w Ciebie. Przeznaczyłeś mnie, bym stał się Twym przybranym dzieckiem. Taka była Twoja wola. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje miłosierdzie, którym tak hojnie mnie obdarzyłeś. Odkupiłeś mnie, wybaczyłeś wszystkie moje grzechy i złe wybory. Dlatego teraz w pełni mogę się radować bogactwem Twej łaski. Objawiłeś mi swój plan dla mego życia- plan, który przynosi pokój i nadzieję, który nie może zawieść. Dziękuję, że wybrałeś mnie, Boże, bym stał się częścią tego wspaniałego planu. A ponieważ Ci zaufałem, oznaczyłeś mnie pieczęcią Ducha Świętego na znak gwarancji mego duchowego dziedzictwa. Cóż mogę dać Ci w zamian za te wszystkie cudowne dary? Składam Ci moje dziękczynienie, wywższam i uwielbiam Cię, Panie. Amen.Modlitwy te pochodzą z książki "Modlitwy serca" (oryginał: "Prayers from the Heart").

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP